Kurír - reggeli kiadás, 1994. augusztus (5. évfolyam, 209-238. szám)

1994-08-01 / 209. szám

1994. augusztus 1. HATÁRON TÚL 7 Másodszor is ■ csen A válás óta ez az első közös kép az izompa­csirta akcióhősről, Jean-Claude Van Damme-ról és exnejé­­ről, Darcy LaPierről. A békés párocska láttán nehéz elhinni, hogy alig 14 hónappal a há­zasságkötés után az asszonyka megunta a barátok szerint ko­rántsem békés nászt. Férje azt várta tőle, hogy állandóan ott­hon tartózkodjon és eszményi hitvesként vezesse háztartásu­kat. Ez viszont nem tetszett Darcynek. Áz asszony szíve mélyén azonban most is sze­reti jóképű párját, így másodszor is neki nyújtja kezét. Az első Keresztény esktfrő lesz esküvőt a buddhista hagyományoknak megfelelően tartották, másodszorra viszont a keresztény szokások­nak megfelően esküsz­nek össze Oregon ál­lamban. J. K. A párizsi Rue de Biévre-en minden éjjel rendőrök cir­kálnak egy ház körül, ahol Francois Mitterrand lakása van. Azért nem fogalmazunk úgy, hogy ott, ahol az el­nök lakik, mert valószínűleg miden merénylőjelölt tud­ja, hogy a biztonsági erők által őrzött házban hiába ke­resnék az elnököt. A 77 esztendős államfő éjszakáit többnyire egy másik párizsi utcában, a Branly rakpart 11. szám alatt tölti, az 56 éves Anne Pingeot művészet­­történésznél, aki több mint két évtizede állandó barát­nője. Állítólag az elnök az apja az asszony húszéves lá­nyának. A francia First Lady, Danielle Mitterrand tu­domásul vette a helyzetet. Micsoda különbség van Párizs és Washington kö­zött. Az amerikai elnök belebukhat, ha kitudódik róla, hogy titkos szeretője van. A francia választó viszont egy szót sem szól, legfeljebb a férfiak jó része irigykedik egy kicsit. FERENCZY-EUROPRESS Toptitkok D A világ legcsinosabb lányait sokan láthatják a divatbemutatók kifutóin és a magazinok címlapjain. Magánéletükről nem szívesen beszélnek, pedig ez talán még bájaiknál is jobban érdekel sokakat. Sorozatunkban a topmodellek közül ötnek néhány ilyen titkáról lebbentjük fel a fátylat. Évente 242 órát dolgozik. Ezzel körülbelül 16 millió dollárt keres. Csupán azért egymillió dollárt ka­pott, hogy megmutassa egyik mellbimbóját George Michael clipjé­­ben. Egy év alatt hatvan órát szalad speciális futó­gépének szalagján, hogy megfelelő kondícióban tartsa magát. Erre szüksé­ge is van, hiszen évente több mint 800 ezer kilo­métert gyalogol, ezzel hússzor el tudna sétálni a Floldra. Egy évben átla­gosan 7300 telefonhívásra válaszol és mintegy 330 órát tölt repülőgépen. A most 27 esztendős Cindy Crawford (méretei: 86-61- 89) három éve ment férj­hez Richard Gere filmsz­tárhoz. Cindynek gyö­nyörű háza van New York közelében. Szívesen ada­kozik, elsősorban a leuké­mia gyógyítására, mert bátyja is ebben a szörnyű kórban halt meg. Pálya­társnői szerint mindig be­húzza a hasát, amikor für­dőruhát mutat be. Egy­szer már visszautasított egy több mint egymillió dolláros ajánlatot, mert a filmben meztelenül kellett volna mutatkoznia. Ön­magáról pedig ezt mond­ja: „Mi az én szépségem? Talán az Ég ajándéka. Mindenesetre ez csak kül­sőség.” L. I. ÉLETERŐS VÉNEK Antonio bácsi 107 évesen is traktort vezet gazdálkodásra - a kis fecskék már nem hordozták génjeikben annyira a földszagot, hamar a városba repültek, így az öreg magá folytatta az életadó munkát. A mai napig de­rűvel szemléli a világot, soha nem volt alvási problémája. Erejét semmi sem jellemzi job­ban, mint hogy tavaly teljesen felépült egy medencecsonttörésből. Antonio bácsi szá­mára a hosszú élet titka a lehető legegysze­rűbb: nem kell törődni az idő múlásával. GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ j Vannak emberek, akik már 60 év felett te- I merni kezdik magukat, akik minden másna­­| pi tervezéshez hozzáteszik: „Ha megérem.” | Es közben hallunk csodás történeteket olyanokról, akik száz felett is vígan élnek, és | eszük ágában sincs a halálra gondolni. Most | felejtsük el a legendás kaukázusi hegyi bá­­| csikat, az ősöreg japán néniket. Maradjunk | csak Európában, itt is megtaláljuk az élet I örök szerelmeseit. | Az olaszországi Reggio Emíliában élő I Elvira Fangareggi Cenci asszony augusztus | végén tölti be 100. életévét. Tizenhét éves Elvira néni csalódja körében I korától általános iskolai tanítónő volt, egész életében szerelmese az irodalomnak, külö- I nősen a költészetnek. Erre nevelte fiát és 1 három lányát, akik közül az egyik az édes­­| anyja hivatását választotta. Elvira asszony | maga is írt verseket rendszeresen, irodalmi HMMHMMMMHMMHMMHMMHMMflMMMÜHMÜH nyelven és emiliai dialektusban egyaránt, egy díszes kötésű emlékkönyvbe, egészen 1981-ig, férje haláláig. A legszebbeket el­mondása szerint akkor írta, miközben férje, a vasúti tisztviselő, görkorcsolyázott. Később a gyász letétette vele a tollat, de a könyvekhez nem lett hűtlen. Az utóbbi években azonban erősen megromlott a látá­sa és egyre nehezebben olvasott. Hályog ereszkedett a szemére. Lassan már az újsá­gok betűit sem tudta kivenni. Ostromolni kezdte a szemorvosokat: operálják meg. Szinte mindenki azzal érvelt, hogy ilyen magas korban már nagyon veszélyes ez a műtét. Elvira asszony azonban azzal vágott vissza, hogy költészet nélkül nem élet az élet. Végül egy nizzai professzor, Philippe Crofazon megműtötte. Azóta újra tökélete­sen lát! És pótolja, amit a homály éveiben elmulasztott. Nem kevésbé életszerető a 107 éves gaz­dálkodó, Antonio Baldo, aki a Verona kö­zelében lévő Nogarában tölti kellemes napjait. Az öregúr a mai napig maga vezeti kis traktorját, rendszeresen kerékpározik, sokat gyalogol, maga is részt vesz a termés betakarításában, különösen a dohányt ellen­őrzi tüzetesen, bár ő nem dohányzik és nem is iszik. Az utóbbi években leszokott a húsról, zöldségen és gyümölcsön él. Korán kel, hideg fürdőt vesz, borotválkozik, és számára az ebéd utáni szieszta szent és sérthetetlen. Hogy ne csak testét, szelle­mét is ápolja: ő vezeti kis gazdaságának pénzügyeit, és soha nem mulasztja el meg­nézni a tv-híradót, hogy véleménye lehes­sen a világról, és a jó meccseket. Természe­tesen nem kezdődhetett el vb-meccs óvó tekintete nélkül. Antonio Baldo 1981-ben elvesztette fele­ségét, akivel 62 évet élt le, három gyermeke közül egyedül lánya él, aki vele lakik, és na­ponta a szívroham kerülgeti apja „vagánysá­­ga” láttán. Unokáit hiába akarta rávenni a KÖSZÖNTÖTTÉK A FLOTTÁT Borisz Jelcin orosz és Leonyid Kucsma ukrán el­nök közös táviratban üdvözölte a fekete-tengeri flotta hajóinak legénységét a haditengerészet napja alkalmából. Mint hangsúlyozták, a flotta a hagyományokhoz híven a mostani bonyolult helyzetben is megőrizte magas szintű hadba fog­hatóságát és becsülettel teljesíti kötelességét Oroszország és Ukrajna határainak a védelmé­ben. A két politikus jelezte, hogy rövid időn be­lül szeretne megállapodni a flottával kapcsolatos vitás ügyekben. Mint ismeretes, Moszkva és Ki­­jev viszonyában komoly feszültséget teremtettek a haditengerészet megosztásával kapcsolatos né­zetkülönbségek. CRAXI FAXON ÜZENT A korrupció miatt nyolc és fél évi börtönbünte­tésre ítélt Bettino Craxi azt állítja, hogy koncep­ciós per áldozata lett. A volt olasz kormányfő és szocialista pártvezér tunéziai rejtekhelyéről tele­faxon juttatta el üzenetét a római lapokhoz. Azt állította, hogy elítélésével Olaszországban véget ért a jogállamiság, és a tárgyalást vezető bíró már jó előre meghozta a személye elleni döntést. Craxit egyébként azért vonták felelősségre, mert hétmillió dollárnyi kenőpénzt fogadott el, s ezzel hozzájárult egy bankház csődjéhez. A bukott po­litikus ellen mintegy húsz megvesztegetési ügy­ben folyik még vizsgálat. ISZLÁM LESZÁMOLÁS Algériában egy rivális muzulmán szervezet emberei meggyilkolták a szélsőséges Iszlám Fegyveres Csoport vezérét, annak feleségét és kilenc munkatársát. Állítólag a most meg­ölt Abdelkader Hattab felelős azokért a me­rényletekért, amelyeket az utóbbi hónapok­ban külföldiek ellen követtek el az észak-af­rikai arab országban. Feltételezések szerint tavaly ő rendelte el Kaszdi Merbah volt kor­mányfő meggyilkolását is. ÉRVÉNYTELEN NYEU/TÖRVÉNY A párizsi alkotmánybíróság elvetette a sokat vitatott francia nyelvtörvény két paragrafu­sát. Az eredeti szövegezés szerint megtiltot­ták volna, hogy az emberek egymás közötti beszélgetéseiben, valamint a rádió- és tévé­adásokban idegen nyelvű kifejezéseket hasz­náljanak Ugyanakkor nem kaphattak volna állami támogatást azok a kutatók, akik más nyelven publikálják tudományos eredmé­nyeiket. Áz alkotmánybíróság döntése meg­hozatalakor arra hivatkozott, hogy a nyelv­törvény sértette volna a véleménynyilvánítás és a kutatások szabadságának alapelvét. WASHINGTON FENYEGET Kudarcba fulladtak az afnerikai-japán keres­kedelmi tárgyalások és nem kizárt, hogy Washington szankciókat léptet életbe a szi­getország _ ellen. A megbeszéléseken az Égyesült Államok azt akarta elérni, hogy Ja­pán nyissa meg állami piacát az amerikai távközlési és gyógyászati termékeket gyártó cégek előtt. Tokió azonban továbbra sem te­szi lehetővé, hogy az amerikai vállalatok központi megrendelésekhez juthassanak. A washingtoni büntető intézkedések akkor léphetnek életbe, ha a két fél az elkövetkező hatvannapos konzultációs időszakban sem tud egyezségre jutni. VILÁGTURNÉN A PINK FLOYD Hetvenezer néző előtt lépett fel a Párizs környéki chantillyi kastély parkjában a Pink Floyd rockegyüttes. A zenészek hatvanmé­teres színpadon léptek fel, s a hangerő elérte az ezer wattot. Ä francia vasúti társaság egyébként különvonatokon szállította a né­zőket a koncert helyszínére, a bevételt pedig az AIDS-ellenes küzdelemre ajánlották fel. A Pink Floyd márciusban indult világ körüli turnéra és augusztus 19-én Bécs mellett is fellép.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék