Kurír - reggeli kiadás, 1995. augusztus (6. évfolyam, 208-237. szám)

1995-08-01 / 208. szám

1995. augusztus 1. KÜLHON 7 M | Ml 8MNMRMMMMMMMMMS Síró, nevelő, korcsolyád ‘‘’latok A közhiedelem szerint érzelmeit igazán ki­fejezni csak az ember tudja. Az állatok nem­igen tudnak örülni vagy bánkódni, legalább­is mindezt kimutatni. Nos, a legújabb etoló­giái - állatviselkedés-tani - kutatások meglepő dolgokat tártak fel ezzel kapcso­latban. Az ugyan a szakemberek, de még az állattartók előtt sem volt titok, hogy a kutya, a macska vagy a ló azért elég pontosan ki tudja mutatni érzelmeit, de hogy még a vadon élő állatoknál is milyen fejlett ez a képesség, azt eleddig kevesen sejtették. Az ember nem is gondolná, hogy milyen változatos módon is tud­nak érzelmeket kifejezni egyes ál­latok. A gorillák például énekel­nek, az elefántok sírnak, a bölé­nyek korcsolyáznak. S mindezt jókedvükben. Azt, ha egy állat elégedett, leginkább hangjelzéssel adja környezete tudtára. Mindenki hallott már arról, hogy a macs­kák dorombolnak. Ugyanezt megteszik az oroszlánok is, de azért ritkábban, mint háziasított kis rokonaik. Az elégedett gorillák szeretnek „énekelni”. Ian Redmond ameri­kai biológus úgy írja le ezt a han­got, mint a kutyavonyítás és az emberi éneklés közötti valamit. Többször megfigyelte már, hogy a gorillák, amikor jóllakottak és boldogok, maguk köré gyűjtik egész családjukat, átfogják egy­más vállát és nagyra tátott szájjal „énekelnek”, perceken át. Nem kevésbé érdekes megfi­gyelni azt, amikor két elefánt­csapat találkozik. Cynthia Moss a következőképpen írta le egyik könyvében az effajta ese­tet: „Két elefántcsorda jó barát­ságban volt már hosszú ideje. Egyiküket egy általam Teressiá­­nak elnevezett öreg tehén vezette, a másik élén pedig bizonyos Té­pett Fül állt. Már napok óta kü­lön utakon jártak, amikor megint egymás közelébe kerültek. Körül­belül fél mérfóldnyire voltak egy­mástól, amikor a két csapat hívo­gatni kezdte a másikat. Teressia rögtön irányt változtatott és fel­gyorsította lépteit. A másik olda­lon ugyanígy tett Tépett Fül csor­dája is. Láthatóan elégedetten trombitálva siettek egymás felé, majd a két vezértehén csaknem egymásnak rohanva találkozott, összeütötték agyaraikat, összefon­ták ormányaikat, s közben a szo­kásosnál jóval gyorsabban legyez­­gettek hatalmas fiileikkel. A két csapat többi tagja hasonlóképpen üdvözölte egymást. Hosszú perce-Korcsolyázó bölény Az éneklő gorilla kig tartott a dörgölódzés, simoga­­tás, közben pedig aprókat sikkan­­tottak és trombitáltak. A legérde­kesebb számomra az volt, hogy az elefántok szeme és füle közötti mirigyből a szokásosnál sokkal nagyobb mértékben dóit a vála­dék. Annyira, hogy szinte patak­ként csordult végig egész állukon. Egészen úgy tűnt, mintha sírtak volna örömükben. Biztos vagyok benne, hogy az elefántok ezt csak olyankor produkálják, amikor rendkívül nagy öröm éri ókét, például amikor rég nem látott kedves társaikkal találkoznak. ” A gyengédség néha egészen furcsa helyzetekben is megnyil­vánul az állatok körében. Az egyik amerikai állatkertben pél­dául egy repülni még alig tudó veréb tévedt a csimpánzok ket­recébe, ott a falnak ütközött és pontosan az egyik nagy hím csimpánz elé esett. Az óvatosan felvette a reszkető madarat, te­nyerei között tartva gügyögött neki, megmutatta a többi csim­pánznak is, végül a ketrec előtt döbbenten figyelő gondozó felé nyújtotta a verebet. Az örömöt még olyan, egyébként érzelem nélkülinek tartott állatok is ki tudják fejez-Az elefánt a szeme mögött „sir" ni, mint például a bölény. Szá­mos alkalommal megfigyelték már, hogy ezek a többtonnás ál­latok szívesen játszanak, még felnőtt korukban is. Kedvenc szórakozásaik közé tartozik, hogy befagyott folyók vagy ta­vak jegén csúszkálnak. Ilyenkor lerohannak a meredek partolda­lon, majd a jégre ugorva hosszan csúsznak, ameddig csak bírnak, közben farkukat mere­ven égnek meresztik. Amikor megállnak, egy elégedett bődü­léssel megfordulnak, óvatosan kitipegnek a hóba, majd fölről kezdik a mókát. Azt is megfigyelték már, hogy az állatok teljesen egyedül is szoktak játszani. Két grizzly medve például heves küzdelmet vívott egy jókora botért. Ami­kor aztán az egyik megfutamí­totta társát, a győztes hanyatt feküdt és lábával dobálni, pör­getni kezdte a husángot, hosszú perceken át, miközben kéjesen morgott. (LANTOS) Veszélyes évek elé nézünk Hamarosan tanúi lehetünk minden idők legna­gyobb, legaktívabb naptevékenységének. Az ezzel kapcsolatos tudományos értekezleten, a Moszkva melletti Troickban részt vettek a pulkovói és krími obszervatórium, valamint több tudományos társa­ság, főiskola és egyetem tudományos munkatársai.- A fokozott naptevékenység új ciklusa ez év vé­gén kezdődik és a legnagyobbnak ígérkezik azóta, amióta a tudósok megfigyeléseket végeznek, azaz mintegy két évszázada - nyilatkozta Vlagyimir Ob­­ridko, a fizikai és matematikai tudományok doktora. - A Nap felületén bekövetkező robbanások minden kétséget kizáróan hatással vannak a földi életre. Nem kizárt, hogy úgy 2000 tájékán többször hal­lunk majd különféle katasztrófákról, balesetekről, aszályról és árvizekről, műholdak fognak letérni pá­lyájukról, üzemzavar lép fel az elektromos vezetéke­ken, s a többi. Az emberek egészségi állapota is megsínyli a fokozott naptevékenységet, például gya­koribbá válnak a szívinfarktusok. Röviden úgy lehet­ne összefoglalni az előttünk álló évtizedet, hogy emelkednek az életünket fenyegető kockázati ténye­zők és erre jó lenne előre felkészülni. . (AN) lumiR iMnzaini Nemrég már hírt adtunk arról a Verona környéki öregúrról, Antonio Bal­dóról, aki idős kora elle­nére is változatlan len­dülettel dolgozik. Nem zavarja az sem, hogy nemrég töltötte be a 108. születésnapját. Sőt, már a 109. évfordulóra készül. Elmegy a postá­ra, a boltba, és semmit nem felejt el. Nemrég egy levelet is írt Oscar Luigi Scalfaro államfő­nek, hogy segítséget kérjen tőle nyugdíja ügyében. Azt ugyanis 1952 óta, vagyis 43 éve várja. Egyelőre csupán 70 ezer líra segélyt kap, amit az első világháború óta utalnak neki. Ked­venc szórakozása a trak­torvezetés. Azt mondja, hogy eközben húsz évvel fiatalabbnak érzi magát. Valóban, mintha „csak" 88 lenne FINN TÁMOGATÁS Finnország segíti Magyarországot abban, hogy az Európai Unió tagjává váljon. Ezt Martti Ahti­saari közölte, amikor Helsinkiben Hóm Gyulá­val tárgyalt. A magyar kormányfő találkozott Paavo Lipponen finn miniszterelnökkel is, akivel mindenekelőtt a gazdasági együttműködés kér­déseit tekintették át. Horn Gyula a finn főváros­ban részt vesz azon a szimpóziumon is, amelyet az Európai Biztonsági és Együttműködési Érte­kezlet 20. évfordulóján tartanak. MAGYAR KÉK SISAKOSOK A magyar és az osztrák illetékesek aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében november­től az osztrák kontingens kötelékében magyar ENSZ-békefenntartók is állomásoznak majd Cipruson. Hazánk negyven katonát küld a kéksi­sakos-egységbe. Erről egyébként még májusban állapodtak meg országaink védelmi miniszterei. OROSZ IGEN, CSECSEN NEM Az orosz államfő és a miniszterelnök jóváhagyta a vasárnap Groznijban aláírt orosz-csecsen katonai megállapodást Ezt Mihail Krasznov, Borisz Jelcin jogi tanácsadója hangoztatta. Krasznov szerint most az a legfontosabb, hogy Jelcin mielőbb nevez­ze ki teljhatalmú csecsenföldi megbízottját Dzso­­har Dudajev csecsen elnök viszont azt közölte, hogy a vasárnap elfogadott katonai megállapodás nem emelkedhet jogerőre, mert az orosz fél zsaro­lással és fenyegetéssel érte el, hogy Uszman Imajev csecsen külaöttségvezető aláírja az egyezményt. FRANCIA FANTOMKÉPEK A francia hatóságok közzétették három férfi fan­tomképét, akiket a múlt hed párizsi merénylet fontos tanúiként, illetve gyanúsítottjaiként keres­nek. Rövid időn belül csaknem kétszáz telefonhí­vás érkezett a rendőrséghez, részletek azonban egyelőre nem ismeretesek. A képeken ábrázolt személyek észak-afrikai külsejűek, és ez megerősí­ti azt a gyanút, hogy a hét halottat követelő rob­bantás hátterében egy iszlám terrorszervezet áll. HAZAZAVART BŰNÖZÖK Nyolcvankilenc román állampolgárt szállítottak haza államköltségen Németországból, mert be­bizonyosodott, hogy egy Nyugat-Európában működő rablóbanda tagjai voltak. Az illegálisan Németországban tartózkodó románok egy Frankfurt melletti kempingben ütöttek tanyát és onnan törtek be postahivatalokba és áruházakba. A német rendőrség razziát tartott a kempingben, ahol nagy mennyiségű lopott árut és betörések végrehajtásához szükséges szerszámot találtak. ERDŐTŰZ KRÉTÁN A görögországi Krétán mintegy ezerhektárnyi fenyőerdő vált a négy napja pusztító tüzek mar­talékává. Az oltásban részt vesznek a hadsereg egységei is. A tűzoltók szerint sikerült elszigetel­ni a lángokat, így egy kolostort és két falut meg­mentettek a pusztulástól. DÜHÖS ELT0N Elton Johnt rendkívüli módon felbosszantotta, hogy Londonban tudta nélkül árverezték el né­hány személyes holmiját, amelyeket házvezető­nőitől szerzett be a brit Bonham’s aukciós cég. A popsztár elmondta, hogy az áruba bocsátott tár­gyakat kidobásra ítélt szemétnek tartotta, ezért semmiképpen sem nevezhetők ereklyéknek. El­ton John egyébként korábban többször is magá­tól aukcióra kínált fel személyes tárgyakat és a bevételt mindig jótékonysági célokra utalta át. KIFÁRADT FÉRJ Hasogató hátfájással és kimerültséggel szállítottak kórházba egy kuvaiti férfit, aki a nászéjszakát köve­tő hat napon napi hatszor szeretkezett tizenhét éves feleségével. Az újdonsült férj annyira legyen­gült, hogy barátai vállukon vitték a mentőautóig. % 9 v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék