Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1870

TANÁROK. Békefy Károly, házfőnök, algymnasiumi igazgató, a magy. kir. természettudományi társulat rendes tagja, IV. osztályban a német nyelv tanára. Heti óráinak száma 3. Czápay Imre, a magyarnyelvnek 3. 4, a latin- s németnyelv és földrajznak 3. osztályban tanára. Heti óráinak száma 15. Domokos Jenő, 1. osztály tanára ; a k. m. természettudományi társulat rendes tagja. Heti óráinak száma 18. Herzán Adolf, világi, karmester és az egyházi ének tanára. Kovács Antal, a k. m. természettudományi társulat rendes tagja, H. oszt. főnöke, ugyanabban a magyar-latinnyelv, földrajz, mennyiségtan és természetrajz tanára. Heti órái száma 18. Mold Henrik, világi, a 3 alsó osztályban a mértani rajz- mind a négy osztályban a tornászat tanára. Heti óráinak száma 6. Szerényi Endre, természettud. szertár, és tanári könyvtár gondnoka, Hl. osztály főnöke, a történe­lem, mennyiség és természettannak 3. 4, a vegytannak 4. osztályban rendes, az olasznyelvnek pedig mind a 4. osztályban rendkívüli tanára. Heti óráinak száma 19. Szitkey István, IV. oszt. főnöke, hitelemző, az ifjúsági könyvtár gondnoka, mind a 4 oszt. a hittan IV. oszt. a latinnyelv, 1. és 2. osztályban a szépirászat tanára. Heti óráinak száma 15. A sorozatban használt számjegyek értelmezése: Erkölcsi viseletre nézve 1 annyi mint példás, 2 dicséretes, 3 jó, 4 törvényszerű, 5 kevesbbé törvény- szerű, G nem törvényszerű. Előmenetelre nézve 1 annyi mint kitűnő, 2 jeles, 3 jó, 4 elégséges, 5 elégtelen, G semmi. Szorgalomra nézve 1 annyi mint ernyedetlen, 2 kellő, 3 hanyatló, 4 csekély, 5 semmi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék