Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1886

A LÉVAI KEGYES TANIT Ó R EH DI FÓ GYMNASIUM at _ __ Dfzt _______ AZ 1886/87. TANÉVRŐL. / ‘ KÖZLI : SZABADY GYULA IGAZGATÓ. LÉVA NYOMATOTT NYITR.il ÍS'TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJABA-JÍ. ’ *1887.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék