Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1893

A LÉVAI KEGYES-TANITÓRENDI FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE ÄZ 1893/94. TANÉVRŐL. KÖZLI: Dr. TÓTH GYÖRGY IGAZGATÓ. LÉVA, 1894. NYITRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék