Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1898

A LÉVAI KEGY ES-T AN ITÓ REN DI FÖGYMNASIUM értesítőié AZ 1898/99. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI VÖRÖS MÁTYÁS, IGAZGATÓ. LÉVÁN, 1899. NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék