Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1900

A LÉVAI KEGY ES-T ANITÓRENDI FÖGYMN ASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900/1901. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI VÖRÖS MÁTYÁS, IGAZGATÓ. XjE-V-ä., 1901. NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék