Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1901

A LÉVAI KEGY ES-TANITÓRENDI FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1901/1902. TANÉVBŐL. KÖZZÉTESZI VÖRÖS MÁTYÁS, IGAZGATÓ. LÉVA., 1902, NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék