Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1902

A LÉVAI KEGYES-TANITÓRENDI FÖGYMNASIUM értesítőié AZ 1902/1903. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MALONYAY ISTVÁN, IGAZGATÓ. LÉTT-A., 1903. NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék