Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1903

A LÉVAI KEGYES-TANITÓRENDI FŐGIMNÁZIUM Értesítője AZ 1903/1904 TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MALONYAY ISTVÁN IGAZGATÓ. 1904. NYOMATOTT NYITRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék