Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1904

A LÉVAI KEG YES-TANIT ÓRENDI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1904/1905. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MALONYAY ISTVÁN, IGAZGATÓ. LÉTT-A.. 1905. NYOMATOTT NY1TRAI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék