Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1905

A LÉVAI KEGYES TANITÓRĽNDI FŐGIMNÁZIUM értesítője m 1905—1906. tanévről KÖZZÉTESZI GYULÁNYI LAJOS, IGAZGATÓ.-Ä-. 1906. NYOMATOTT N’tfTTO.rÉS'TÁftfeA KUNI^TOMDÁJÁIJAN. mp m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék