Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1909

A MAGYAR KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ LÉVAI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AS 1909—1910. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: TÓTH SÁNDOR IGAZGATÓ. LÉVA, 1910. NYITRAI ÉS TÁRSA R. T. NYOMÁSA.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék