Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1910

A K E G Y E S-T ANI T Ó R E N DIE K VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ LÉVAI RÓM. RATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1910-1911. ISKOLAI ÉVRŐL. CSC8CSgS350 KÖZZÉTESZI : TÓTH SÁNDOR IGAZGATÓ. LÉVA, 1911. NYITRAI és TÁRSA R. T. NYOMÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék