Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1914

POZSONYI TANKERÜLET. 1914/15. ISKOLAI ÉV. A KEGÍES-TANITÓBEtiDIER VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ LÉVAI RÚM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1914/15. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: TÓTH SÁNDOR ' IGAZGATÓ, LÉVA, 1915. NYITRAI ÉS TÁRSA R. T. NYOMÁSA,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék