Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1915

POZSONYI TANKERÜLET. 1915/16 ISKOLAI ÉV A KEGYES-TAN1TÖREND1EK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ LÉVAI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ■ ÉRTESÍTŐJE AZ 1915|16. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI • SINKOVITS FERENC IGAZGATÓ. LÉVA, 1916. NY1TRAI ÉS TÁRSA R. T. NYOMÁSA.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék