Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1916

POZSONYI TANKERÜLET 1916/17 ISKOLAI ÉV. A KEGIES-TAN1TÓRENDM VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ LÉVAI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1916117. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: Dr KÁROLYI JÁNOS IGAZGATÓ. LÉVA, 1917 NYITRAI ÉS TÁRSA R. T. NYOMÁSA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék