Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1938

Felszabadult Területek Tankerülete. 1938—39. tanév A lévai m. kir. állami gimnázium (I—II. osztálya gimnázium, III—Vili. osztálya reálgimnázium) ÉVKÖNYVE az 1938—39. iskolai évről, fennállásának 124. évében. Közzétette: Kékesy János mb. igazgató. Léva, 1939. Kiadta az iskola igazgatója: Léva, Szepesi u. 1. - Telefon 100. Nyomatott: Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván — 1939.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék