Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1940

Komáromi tankerület. A lévai m. kir. állami gimnázium (I.—VI. osztálya gimnázium, VII.—Vili. osztálya reálgimnázium) ÉVKÖNYVE az 1940—41. iskolai évről, fennállásának 126. évében. Közzétette: Kékesy János igazgató. Léva, 1941. Kiadta az iskola igazgatósága. Nyomatott: Nyltral és Társa könyvnyomdájában, Léván. — 1941—593.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék