Kegyestanítórendi kisgimnázium, Léva, 1941

Komáromi tankerület. A LÉVAI m. kir. állami gimnázium ÉVKÖNYVE az 1941—42. tanévről. Az iskola fennállásának CXXVII. évében. Szerkesztette: Kékesy János igazgató. Léva, 1942. Iskolafenntartó: A magyar állam. Nyomatott: Nyltrai és Társa könyvnyomdájában, Léván. — 1942—597.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék