Levéltári Szemle, 60. (2010)

Levéltári Szemle, 60. (2010) 1. szám

Levéltári Szemle A Magyar levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata Megjelenik a ЯГя1 I I Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 60. évfolyam 2010. évi 1. szám Szerkesztőség: DOMINKOVITS PÉTER, ERDÉSZ ÁDÁM, HORVÁTH J. ANDRÁS (főszerkesztő), KATONA CSABA (felelős szerkesztő) Olvasószerkesztő: ÓLMOSI ZOLTÁN A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2—4. Honlap: http://www.leveltaros.hu/Leveltari_Szemle/leveltari_szemle.html és http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kiadvanyok/kiadvanyok/ folyoiratok/leveltari_szemle/leveltari_szemle.html A címlapot tervezte: KURCSIS LÁSZLÓ ISSN 0457-6047 Terjeszti a Levél- és Нгг /apiga^gatási Igazgatóság (LHI) Előfizethető a HLI-nél. Előfizetési díj egy évre 1400 forint Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: levéltári Szemle Felelős kiadó: A Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa elnöke Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Balassagyarmat 2660 Rákóczi fejedelem út 74. Felelős vezető: HAJDÚ JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék