Levéltári Szemle, 61. (2011)

Levéltári Szemle, 61 (2011) 1. szám

Levéltári Szemle A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa folyóirata Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 61. évfolyam 2011. évi 1. szám Szerkesztőség: BANA JÓZSEF (felelős szerkesztő), DOMINKOVITS PÉTER, ERDÉSZ ÁDÁM, HORVÁTH J. ANDRÁS (főszerkesztő) Olvasószerkesztő: ÓLMOSI ZOLTÁN A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. Honlap: http:/www.leveltaros.hu/Leveltari_Szemle/leveltari_szemle.html. és http:/ www.mol.gov.hu/bal_menusor/használat/kiadvanyok/kiadvanyok/ folyóirat­ok/leveltari _szemle/leveltari_szemle.html A címlapot tervezte: KURCSIS LÁSZLÓ ISSN 0457-6047 Terjeszti a Levél- és Hírlapigazgatási Igazgatóság (1JII) Előfizethető a HLI-nél. Előfizetési díj eg}' évre 1400 forint. Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: Levéltári Szemle Felelős kiadó: A Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke, A Magyar Országos Levéltár főigazgatója És az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa elnöke Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Balassagyarmat 2660 Rákóczi fejedelem út 74. Felelős vezető: Hajdú József

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék