Levente, 1944 (5. évfolyam, 3-7. szám)

1944-03-14 / 3. szám

TARTALOM. J[tt az idő, most vagy soha!" ,................................................. ... ...r.y.i A Nevelésügyi Szakbizottság munkájáról .......................................................... P. Tarcsafalvy Levente tábori főlelkész: Kapaszkodjál jobban c- . Tomay Károly ny. őrnagy: A belső talpraállás. Az egek hirdetik . v . .. Kiss Ernő levente-csapatparancsnok: Berlini levél ... . . . ....... P. Németh Ferenc S. J. gimnáziumi tanár: Megismerhető-e az ember?. Sztupkay Sándor hadnagy: Bírálat — őnbirálat ... . . . . . . ... . ., Nemes Madarász József leven te-csapatparancsnok: Szeretetet a leventeéletbe Kiskun József isk. leventeparancsnok: A harci kedv ébrentartása . Németh Pál: A honismeret nemzetvédelem és országépítés ....... . . . . Molnár Gyula: A városi és falusi levente ..................................... Giret László főhadnagy: Olyan községek leventéinek összefüggő kiképzése, ahol a létszám elégtelensége folytán leventecsapatot nem lehetett alakítani ........................................................................ Kozári György főhadnagy: A lőkiképzésroí .................................................... Fernbach József főhadnagy: Rajparancsnokok kiképzése ...................... . Varsányi Árpád leven te-csapatparancsnok: Kiképzési nehézségek .,. . . Vitéz Székely Sándor levente-csapatparancsnok: Az ifjúvezetés és főtisztek gondjai falun................................................................................................. Somorjai László testnevelési tanár: Adatok, eredmények a nevelés szol­gálatában ...................................................................................... ... Az iskolai leventeparancsnoki rendszer ...................... . . . . ..... . Péter László ifjúvezető: A pergő leventefoglalkozág előkészítése ,. . Асе Ferenc ifjúvezető: Az ifjúvezetők használhatósága .......................... Huszár Pál psz. zászlós: Vezetőképzés . . . . . . . , . . . . . . .... ... Gixoth (Giret) László főhadnagy: Ifjúvezetőképzés ........................ Az országos leventeparancsok rövid kivonata ................................................ . Meghívó ........................................................................................................ Vályi Nagy Géza ny. őrnagy: Március 15.................................. ... Oyomay György levente-csapatparancsnok: Húsvét előtt ............................ m 154 IBS 202 205 210 218 220 22S 224 226 m m 238 Ш М2 241 243 244 248 248 266 274 236 26! 2S1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék