Pecz Vilmos (szerk.): Ókori Lexikon 1. A-L (Budapest, 1902)

G‘U-01 OKO K I LEXI KO N A M. KIR. VALLAS- ES KOZ OKTATÁSÜGYI MINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTETTE PECZ VILMOS dr. EGYETEMI NY. R. TANÁR, A M. T. AKADÉMIA L. TAGJA. A—L. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGVAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 190 -2. «'■ f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék