Petőfi S. János: Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában. A szemiotikai-textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa - Linguistica, Series C. Relationes 8. (1996)

LINQWISTICA SERIES С RELATIONES, 8. PETŐFI S. JÁNOS AZ EXPLICITSÉG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉGEI TERMÉSZETES NYELVI SZÖVEGEK INTERPRETÁCIÓJÁBAN A szemiotikai-textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE INSTITUTUM LINGUISTICUM ACÁDEMIÁE SCIENTIARUM HUNQARICAE 1996

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék