Petőfi S. János: Az explicitség biztosításának feltételei és lehetőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában. A szemiotikai-textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa - Linguistica, Series C. Relationes 8. (1996)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék