Lobogó, 1977. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1977-03-03 / 9. szám

A TELEVÍZIÓ MŰSORA III. 8—13. Mit hallgassunk a rádióban? A szocialista brigádok életéről szóló, de nem csak a munkás­brigádoknak készített Brigád­napló című műsor riportere, Szél Júlia ezúttal egy asszony­brigádot keres fel. A Beloian­nisz Híradástechnikai Gyárban dolgozó asszonyok, lányok (bár munkások), tevékenysége nem elsősorban fizikai igénybevé­tellel jár, hanem az egyhangú­ság és a finom, gyakran mik­roszkóp alatt végzett illeszté­sek, szerelések következtében nagy idegi megterhelést okoz. (Szerda, Kossuth 13.20). A jövő héten jó néhány adás foglalkozik a művelődés külön­böző összefüggéseivel. Kedden reggel jelentkezik Varsányi Gyula műsora, a Népművelők fóruma, amelyben többek kö­zött a Nógrád megyei művelő­dési házak életéről lesz szó (Kossuth 8.34); szerda délután László Bencsik Sándor vitave­zetésével folytatódik a beszél­getés a munkásművelődésről a Danúvia Gorkij Kultúrotthon- ban (Kossuth 17.07). A Műve­lődés nímű havonta jelentkező magazinműsor a nemrégen le­zajlott budapesti játékfilm­szemle tapasztalatairól és a berlini polbeat fesztiválról számol be (Kossuth 16.05). Itt jegyezzük meg, hogy az egyik legismertebb polbeat énekes, Dinnyés József dalait a Kos­suth rádió kedden 8.27-kor közvetíti. Március 15-én lesz negyven esztendeje, hogy megalakult a Márciusi Front, amelynek je­lentős szerepe volt a magyar- országi népfrontmozgalom kia­lakulásában. A Dunánál című történelmi figyelő szerkesztője, Kerekes István történészeket kért a mikrofon elé, hogy az évforduló alkalmából idézzék fel a Márciusi Front megalaku­lásának és fejlődésének törté­netét. (Péntek, Kossuth 21.40). A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus zenekara Liszt­hangversenyt ad péntek este a Zeneakadémia nagytermében. Vezényel Medveczky Ádám, zongorán közreműködik Tusa Erzsébet. A műsor: Ideálok (szimfonikus költemény), A- dur zongoraverseny, az Orfeusz című szimfonikus költemény, a II. Rapszódia, valamint a Rá- kóczi-induló. A hangversenyt élő adásban hallgathatjuk. (Kossuth, 19.35). V. GY. MÁRCIUS 8. — KEDD 7.59: Tévétorna (ism.) 8.05: Iskolatévé. 13.05: Iskolatévé (ism.) 16.43: Hírek. 16.50: ’Iskolatévé. 17.20: Játék a betűkkel. 17.40: ..A min­denséggel mérd magad!” A Pécsi Körzeti Stúdió mű­sora. 18.10: Mindenki isko­lája (ism.) 19.15: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv- híradó. 20.00: örökbefoga­dás. magyar film. 21.20: Csak ülök és mesélek, Vit- ray Tamás műsora. 22.25: Tv-híradó. 22.35: Tv-tükör, dr. Szecskő Tamás műsora. r 2. műsor 20.00: A tenger titkai, NSZK-filmsorozat. 2. rész: Delfinek. 20.50: Tv-híradó. 21.10: Autó^motor sport. 2. 21.30: A Dibbedidapp mu­lató, magyarul beszélő NSZK-film. MÁRCIUS 9. — SZERDA 7.59: Tévétorna (ism.) 8.05: Iskolatóvé. 8.40: Delta. 9.10: Columbo. 19.25: Lehet egy kérdéssel több? 10.55: A tenger titkai. 2. Delfinek (ism.) 13.05: Iskolatévé (ism.) 14.30: Mindenki is­kolája. 16.38: Hírek. 16.45: ..Egészségünkért !•’ 16.50: Halászat és vadászat, V. rész: Kanadai jávorszarvas. 17.15: A romerii madonna, szovjet rövidfilm. 17.35: Több tejet. riportmüsor. 18.05: Ipari kaleidoszkóp. 18.45: Szépen, jól magya­rul . . . 18.55: A Közönség- szolgálat tájékoztatója. 19.00: Reklám. 19.05: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Kék fény. 21.00: A fotográfia tör­ténete I. 21.20: Operabará­tok tévémagazinja. 22.10: Tv-híradó. 22.20: íratlan költészet. 5. Kavaró Erdő­háton (ism.). 2. műsor 18.33: A Magyar Televízió Szabadegyeteme. A Föld. melyen élünk (ism.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Illvés Gvula: Dániel az övéi kö­zött, avagy A mi erős vá­runk, a gyulai Várszínház előadása, felvételről. Köz­ben: 21.15: Tv-híradó. MÁRCIUS 10. — CSÜTÖRTÖK 7.59: Tévétorna (ism.) 8.05: Iskolatévé. 13.05: Iskolaté­vé (ism.) 16.38: Hírek. 16.45: Magyar filmek a képernyőn. 17.20: Különle­ges asszonyok? A Horizont szerkesztőség műsora. 17.40: Telesport. 18.10: Té­vébörze. 18.20: Kerekasztal- beszélgetés a budapesti éoí tői párról. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Té­vétorna 19.30: Tv-híradó. 20.00: Clochemerle. maeva- rul beszélő angol—NSZK- tévéfilmsorozat. I. rész. 20.55: Reklámújság. 21.05: Soha jobb kor! 21.35: Nyi­tott könyv. 22.45: Tv-hír- adó. 2. műsor 20.00: Monika és Klaus mű­sora. NDK-film. 20.45: Ä1- latszelídítők, amerikai rö­vidfilm. 29.55: Tv-ihíradó. 21.20: Rendezte: Kende Márta. Egy csirkefogó ügyében (ism.) MÁRCIUS 11. — PÉNTEK 8.59: Tévétorna (ism.) 9.05: Iskolatévé. 13.05: Iskolaté­vé (ism.) 16.33: Hírek. 16.40: Postafiók 250. Ta­kács Mari műsora. 16.55: Célok, vitaműsor. 17.25: öt perc meteorológia. 17.30: A nyelv világa. 18.15: Min­denki közlekedik... 18.30: Megújulás, helyszíni köz­vetítés. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétor­na. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ki mit tud? Középdöntő. 22.20: Delta. 22.25: Tv-hír­adó. 2, műsor 20.00: íratlan költészet. VI. rész. 20.55: Szauna, rövid­film (ism.) 21.10: Tv-hír­adó. 21.39: A zene. zene. zene hangversenymellékle­te. 22.20: Kikötő, magyarul beszélő szovjet film. MÁRCIUS 12. — SZOMBAT 3.59: Tévétorna (ism.) 9.05: Játékfilm (ism.) 10.35: Mindenki közlekedik . . . (ism.) 10.50: Kék fény (ism.) 11.50: Operabarátok tévémagazinja (ism.) 14.28: Kisfilm. 15.15: Síppal, dob­bal .. . 15.55: Hírek. 16.00: Beszéljük meg. vitaműsor. 16.40: Reklám. 16.45: Kn­nada-kupa jégkorongtor­na. 17.25: História. 18.15: Emlékeink Kiliánról. 18.40: Reklám. 13.50: Egymillió fontos hangjegy. 19.03: Stop! Közlekedj okosan (ism.) 19.10: Cicavízió. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv- híradó. 29.00: Robog az út­henger. 4. rész. 20.40: Ze­nés tv-színház, A sevillai borbély. 22.30: Tv-híradó. 2. műsor 20.00: A yukara világa, ja­pán film — I. rész. 20.30: Rachmaninov szülőföldjén, szovjet rövidfilm. 20.50: Tv- híradó. 21.10: Fedettpályás atlétikai EB. I. nap. köz­vetítés San Sebastianból. MÁRCIUS 13. — VASÁRNAP 9.09: Tévétorna (ism.) 9.15: Iskolatévé. 9.30: Mindenki iskolája (ism.) 10.35: Fehér Delfin, V, rész. 10.50: For­mák, 4. Papír. 1.1.15: Aki­kéit várnak, pályaválasz­tási műsor. 13.18: Játsszunk matematikát! X *10. rész. 13.35: Pedagógusok fóru­ma. 14.20: A tavasz 17 pil­lanata. II. rész (ism.) 15.30: ötödfélszáz énekek. Páló- czi Horváth Ádám dalaiból. 15.55: Hont Ferenc, portré­film. 16.50: Reklám. 16.55: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme. 17.55: Fő a feje. 18.25: Reklám. 18.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. il8.40: Esti mese. 18.50: Tévétorna. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.03: Egy nehéz nap éjszakája, magyarul beszélő angol filmvígjáték. 21.35: Tele­sport, fedettpályás atléti­kai EB. 22.35: Hírek. A műsorváltozást a napi­sajtó közli. Március 8., kedd, Tv—2., 21.30: A DIBBEDIDAPP MULATÓ Két, párhuzamosan futó bűncselekmény leleplezéséről szól a magyarul beszélő NSZK-film Március 9., szerda, Tv-1., 21.00: A FOTOGRÁFIA TÖRTÉNETE A hatrészes sorozat első adásában a fényképezés első évtizedeiről ad összefoglak Március 11., péntek, Tv—2., 20.00: ÍRATLAN KÖLTÉSZET (VI. rész) A 80 éves Péntek házaspár életútját át- meg átszövi a népművészet Március 13., vasárnap, Tv-1., 20.05: EGY NEHÉZ NAP ÉJSZAKÁJA A Beatles együttes főszereplésével készült, magyarul beszélő angol filmvigjáték kellemes szórakozást ígér fzo]

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék