Katolikus főgimnázium, Lőcse, 1889

A L Ő C S E I KIRÁLYI KATHOLIKUS FOG YMN ASIUM 1889—1890. TANÉVI értesítője. SZERKESZTETTE HALASZ LÁSZLÓ IGAZGATÓ. Yä -.oá LŐCSE. REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék