Állami főreáliskola, Lőcse, 1887

iii»i r--*“ Ni ****;•••••■ ITTASÉI M. KIR. ÁT,T,AMT FÖREÁ1ISK0LA az 1887—1888-ik tanévről. XIX. szám. SZERK ESZTETTE DR ROTH SAMU, 1DEIGL IGAZGATÓ LŐCSE. REISS JÓZS. T KÖNYVNYOMDÁJA. 1888. ?»•

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék