Állami főreáliskola, Lőcse, 1889

A LŐCSEI M. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA az 1889—1890-iki tanévről XXI. szám. SZERKESZTETTE DR DEMKÖ KÁLMÁN, ID. IGAZGATÓ. LŐCSE. REISS I Ó Z S. T. K Ö N Y V N Y OMDÁJA 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék