Állami főreáliskola, Lőcse, 1890

A LOC S E I M. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA az 1890—1891-iki tanévről. XXII. szám. SZERKESZTETTE dr demkö Kálmán. IGAZGATÓ. LŐ C S E. REISS J Ó Z S. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1891. #

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék