Állami főreáliskola, Lőcse, 1891

'we*, f r A LŐCSEI M. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA az 1891—1892-iki tanévről. XXIII. SZÁM. SZERKESZTETTE DR DEMKÓ KALMAN, IGAZGATÓ. LÖ CSE. REISS J Ó Z S. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1892.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék