Állami főreáliskola, Lőcse, 1892

« A LO C SEI M. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA az 1892—1893-iki tanévről. XXIV. SZÁM. SZERKESZTETTE DR DEMKÓ KÁLMÁN, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS J.ÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1893.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék