Állami főreáliskola, Lőcse, 1895

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA S' m az 1895—96. tanévről. XXVli. SZÁM. *• SZERKESZTETTE DR DEMKÓ KÁLMÁN, IGAZGAIÓ: LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. T896.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék