Állami főreáliskola, Lőcse, 1896

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÍLLAMI FÖREÁLISKOLA az 1896—97-ik tanévről XXVIII. SZÁM. KÖZLI KOR DOS GUSZTÁV, IGAZGATÓ-H E LYETTES. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1897.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék