Állami főreáliskola, Lőcse, 1897

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA az 1897— 98-ik tanévről. XXIX SZÁM. K Ö ZU 1898. cA Zs WALTHER ^ r^A, HELY. ICj/fOmÓM' J ^ LŐCSE. NYOMATOTT REISS J ÓZ S. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék