Állami főreáliskola, Lőcse, 1898

e? mm A LŐCSEI MAGY. KIR. AT,T,AMT FÖREALISKOLA az 1898—99-ik tanévről XXX. SZÁM. fpV fír ns > ,Z QlVHO'í o D ^ # K O Z LI WALTHER BÉLA, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS .1 Ó Z S. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék