Állami főreáliskola, Lőcse, 1900

A LŐCS EI MAGrY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA AZ 1900—1901-iK TANÉVRŐL. XXXII. SZÁM.. WALTHER BÉLA, K1R. IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék