Állami főreáliskola, Lőcse, 1903

fl LŐCSEI mer. KIR, ÁLLAMI rŐREflLISKOLfl ÉRTESÍTŐJE AZ 1903—1904-IK TANÉl/RÖL NYOMRTOTT R SZEPESVRRMEGYEI KÖZIGRZGRTflSI KÖNYVNYOMDÁI INTÉZETBEN^ LŐCSE, 1904—506

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék