Állami főreáliskola, Lőcse, 1911

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE = AZ 1911—1 ill2. TANÉVRŐL = XLIII. SZÁM KÖZLI: BAUER JÓZSEF, IGAZGATÓ. LŐCSE NYOMATOTT REISS JÓZS. T KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1912.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék