Állami főreáliskola, Lőcse, 1914

A LŐCSEI MAGY. KIR. Á LLA MI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE = AZ 1914—1915. TANÉVRŐL EEEEE XLVI. SZÁM KÖZLI BAUER JÓZSEF IGAZGATÓ LŐCSE NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék