Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1891

A LŐCSEI MAGI RIR. ÁLLAMI ELSŐ RENDŰ FELSŐBB LEÁNYISKOLA TI Z ENEGYGYE DI K llflIiflM AZ 1891/ 92-dik TANÉVRŐL. • KÖZLI KERNER PETER, IGAZGATÓ. LŐCSE. HE1SS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék