Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1892

A LÖC S E I MAGY. K1R. ÁLLAMI ELSŐ REN DÜ FELSŐBB LEÁNYISKOLA TI Z E N KETTE I) IK IITIiíTľWl AZ 1892 93 DiK TANÉVRŐL. KÖZLI KERNER PÉTER, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék