Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1895

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI ELSŐ REN DÜ FELSŐBB LEÁNYISKOLA TIZENÖTÖDIK iKEIilTlJE AZ 1895/96-dik TANÉVRŐL. KÖZLI K LI M K O MIHÁLY, I GAZ GATÔ - H E LYETTE S. LŐCSE. NYOMATOTT REISS J Ó Z S. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1896.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék