Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1896

A LŐCSEI MASY, KIR, ÁLLAMI ELSŐ RENDŰ FELSŐBB LEÁNYISKOLA ^ TIZENHATODIK tmifttjc AZ 1896 97-dik TANÉVRŐL. KÖZLI KLIMKÓ MIHÁLY, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1897.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék