Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1898

A LÖC S E I MAGY. KÍ R. ALLAH I ELSŐ RE N D Ü FELSŐBB LEÁNYISKOLA TIZEMYOLCZADIK IWIlíflJE AZ 1898 99 DiK TANÉVRŐL. KÖZLI KLIMKÓ MIHÁLY, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS. J ÓZ S. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék