Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1899

A LŐCSEI MAGI KIR. ÁLLAMI ELSŐ RENDŰ FELSŐBB LEÁNYISKOLA TIZEN KILENCZEDI K mSiTWE AZ 1899 1900dik TANÉVRŐL. KÖZLI KLIMKÓ MIHÁLY, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT K E I S S J Ó Z S. T. KÖNYVNY O MDÁJÁBAN 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék