Állami felsőbb leányiskola, Lőcse, 1902

A LŐCSEI lMY. KIR ALLAH FELSŐBB LEÁNYISKOLA HUSZONKETTEDIK IlTIllfiJE AZ 1902/1903 DiK TANÉVRŐL. KÖZLI KLIMKÓ MIHÁLY, IGAZGATÓ. LŐCSE. NYOMATOTT REISS .ÍÓZS. T. ■ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. - *T9 0a a* «•

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék