Tanítóképezde, Losonc, 1872

^ ^ A LOSONCZI ÁLLAMI TANITÖKBPEZDE N EGYEDIK TAN ÉVÉRC )L 187%. KÖZLI TERRAY KÁROLY, IGAZGATÓ-TANÁR. LOSONCZ, 1873. NYOMATOTT KORNIS ALAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék