Tanítóképezde, Losonc, 1880

A LOSONCZI MAGY. KIR. ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET értesítője ^ Z lSSO-ai. TANÉVBŐL. XII. SZÁM. AZ IGAZGATÓTANÁCS M l'.lI ItlZÁSÁHÓI, ÜNKZEÁI.I.ITOTTA ZAJZON DÉNES. r. tanár, hely. igazgató. LOSONCZON, NYOMATOTT NÁRAY J. A. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1881.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék